Home » Archeologie » 

Archeologie

Archeologie : Archeologie is de leer van het oud. Het is een vertaling van de Griekse woorden Ďarchaiosí en Ďlogosí. Archeologie bestudeert de overblijfselen van mensen en hun activiteiten. Daarbij wordt veel kennis opgedaan uit overblijfselen zoals wapens, bouwwerken (huizen), munten, eetgerei, munitie. Daarnaast worden ook menselijke, dierlijke overblijfselen en planten gevonden. Er worden soms ook hele skeletten of mensen gevonden. Denk hierbij aan de mummies of andere begraafplaatsen.

Door het kiezen van een land kun je de lijst met sites beperken